Facebook

Polityka prywatności


1.        Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest firma GRAND.

2.        Użytkownik rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3.        Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej klauzuli.

4.        Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

5.        Dane osobowe przekazywane grandshop.eu przez Klientów Sklepu stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a)       realizacji umowy

b)      informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.grandshop.eu – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

c)       Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

6.        Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez grandshop.eu jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez grandshop.eu z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

7.        Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

8.        Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych.

9.        Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.